Кошик
15 відгуків
Інокулянт Ризоактив для гороху та сої!Перейти до покупки
+380956085852
+380
95
608-58-52
+380
68
676-43-41
+380
66
135-96-66
СУЧАСНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
  • picture 1
  • picture 2
  • picture 3
  • picture 4
  • picture 5
  • picture 6

Про нас

Інститут агроекології і природокористування НААН це провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення засад державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, економіки природокористування, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається системними спостереженням за природними ресурсами агросфери, комплексною оцінкою їх стану, розробкою еколого-економічних основ механізмів реалізації сталого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій.

Проводить агрохімічні, екотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні і вірусологічні обстеження продуктів харчування, продукції рослинництва і грунту.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.
Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Організація і проведення комплексних обстежень фітоценозів агроландшафтів для виявлення територій із значним біо- та ландшафтним різноманіттям, з метою запобігання втрат видового багатства і забезпечення збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів у них.
Молекулярна екологія - галузь знання на стику молекулярної біології та екології, що вивчає вплив екологічних чинників на молекулярні структури (зокрема ДНК, РНК та ін.) живого організму. Визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв'язків у екосистемах на філогенетичному рівні.
Створення біопрепаратів. Технологічні розробки виробництва і застосування мікробіологічних препаратів на основі високо конкурентних мікроорганізмів із агрономічно-корисними властивостями, що дозволять вирішити питання формування сталих агроекосистем з позиції екології та підвищити врожайність сільськогосподарських культур і якість одержаної продукції.
Екологічна оцінка агротехнологій. Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людини.
Органічне виробництво. Науково-методичне забезпечення системи виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів.
Державні випробовування пестицидів та агрохімікатів. Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях. Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об'єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв'яки) та наземної Екосистем.
Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.