Кошик
9 відгуків
+380956085852
+380
95
608-58-52
+380
68
676-43-41
+380
66
135-96-66

СУЧАСНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

  • picture 1
  • picture 2
  • picture 3
  • picture 4
  • picture 5
  • picture 6

Одним із складових успіху для досягнення поставлених цілей є розвиток біотехнологій в аграрній...

Постійно зростаючий попит на біопрепарати та широкий асортимент вже існуючих показує, що...

СУЧАСНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Покрашення азотного живлення рослин один із голових чинників підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Використання «технічного» азоту мінеральних добрив забезпечує перекриття азотного дефіциту ґрунтів. В умовах світової енергетичної кричи все більше зростає зацікавленість біологічними системами, які фіксують азот атмосфери за рахунок енергії Сонця. яка акумулюється в процесі фотосинтезу. вивчення даного процесу є актуальною проблемою біології та сільськогосподарської науки. Зернобобові культури (соя, горох, вика) відіграють важливу роль в мобілізації біологічного азоту, значення якого в загальному балансі азоту в землеробстві, а отже в підвищенні врожаю сільськогосподарських культур і збільшені в ньому білку, дуже суттєве. Як відомо, позитивна роль зернобобових культур в сільському господарстві пов'язана з життєдіяльністю бульбочкових бактерій, з якими ці рослини знаходяться в тісних  симбіотичних відносинах. Продуктивність зернобобових культур, підвищення їх адаптивного потенціалу накопичення біологічного азоту і білку значно залежать від характеру взаємовідносин макро- та мікроси мбіонта в кожному окремому випадку. Слід зазначити, що багатьом сортам зернобобових культур властиве недостатнє високе сприйняття до інокуляції активними штамами бульбочкових бактерій, внаслідок чого їх кореневу систему заселяють «місцеві» малоактивні штами. Тому симбіоз потрібно розглядати не тільки в розрізі культура азотфіксуючі бактерії, але й сорт ― штам азофіксуючих бактерій. Результати досліджень И.А. Тихоновича показали, що в ризосфері сої, не дивлячись па присутність сильних конкурентноздатних штамів бульбочкових бактерій, домінував конкурентослабкий штам, так як його генотип відповідав рослини господаря. Застосування високоефективних в симбіозі з сучасними сортами зернобобових культур штамів бульбочкових бактерій підвищує їх продуктивність на 10-30% і збільшує вміст білку в зерні на 2-6%, навіть, при наявності в грунті популяцій аборигенних або раніше інтродукційних бульбочкових бактерій. Тому інокуляція насіння бактеріальними добривами простий у використанні, дешевий і обов'язковий агротехнічний захід, що забезпечує підвищення азотфіксуючої здатності зернобобових культур, їх урожайності  і покращення якості врожаю не тільки інокульованих посівів, але й послідуючих за ними культур в сівозміні.

Не секрет, що стабілізуючою основою більшості систем землеробства є бобові рослини, особливо соя, яка в симбіозі із бульбочковими бактеріями спроможна фіксувати на сірих лісових ґрунтах за вегетаційний період до 100-120 кг/га біологічного азоту. Тому передпосівна обробка насіння бактеріальними добривами простий  у використанні, дешевий і обов'язковий агротехнічний захід, що забезпечує підвищення азотфіксуючої здатності сої її продуктивності і покращення якості врожаю не тільки інокульованих посівів але й послідуючих за нею культур в сівозміні.

Встановлено, що у зв'язку із розширенням площ сої, грунти містять велику кількість (від десятків до мільйонів життєздатних клітин в 1 г ґрунту) аборигенних популяцій бульбочкових бактерій, які можуть суміщати з високою конкурентною здатністю слабку активність азотфіксації. Подолати конкуренцію зі сторони спонтанних популяцій бульбочкових бактерій, які переважно формують до 100% бульбочок, котрі мають низький потенціал азотфіксації, можна шляхом застосування високо конкурентних штамів ризобій. Однак слід зазначити, що багатьом сортам бобових культур властиве недостатньо високе сприйняття до інокуляції активними штамами бульбочкових бактерій, внаслідок чого їх кореневу систему заселяють «місцеві» малоактивні штами. Тому симбіоз потрібно розглядати не тільки в розрізі культура азотфіксуючі бактерії, але й сорт штамазот фіксуючих бактерій.

Ефективне використання бобово-ризобіальних систем у сільськогосподарському виробництві дозволяє економити від 40–60 до 90 кг/га мінерального азоту в залежності від сільськогосподарської культури та умов вирощування.

Розроблені нами іннокулянти дають можливість проростати і успішно функціонувати системі рослин, які в свою чергу утворюють ефективні системи з симбіотичними мікроорганізмами, що є основою для сучасного землеробства.

Передпосівна бактеризація насіння бобових рослин (соя, горох, нут, вика, боби кормові) забезпечує прибуток від 1500 до 2100 грн/га в залежності від культури.

Написать нам
× Войти

Або увійти через соціальні мережі: